YOU ROAD ASSISTANCE Yamaha Motor

WIE ?

Begunstigden :

eigenaars van een nieuwe YAMAHA motorfiets of scooter met domicilie in België of het Groot Hertogdom Luxemburg

Dekking :

Alle ingeschreven YAMAHA motorfietsen en scooters vanaf 125 cc die nieuw zijn verkocht vanaf 01/01/2020 in het officiële dealernet in België en Groothertogdom Luxemburg zijn gedekt voor een periode van twee 2 jaar.

WANNEER ?

Yamaha Road Assistance verbindt zich ertoe bijstand te leveren aan alle motorfietsen en scooters die voor deze formule in aanmerking komen

24 uur op 24 uur

7 dagen op 7

365 dagen per jaar

Bel naar het Yamaha Road Assistance nummer +032 (0) 3 253 61 54 voor voertuigen ingeschreven in België en Groothertogdom Luxemburg en stel u voor als klant door middel van het chassisnummer en het plaatnummer van uw voertuig. Deze informatie volstaat om de bijstand te organiseren.

 

HOE ?

Technische bijstand in BELGIE en GROOTHERTOGDOM LUXEMBURG

Territoriaal bereik

Het betreft bijstand EXCLUSIEF verleend in België en het Groothertogdom Luxemburg

 

Technische bijstand voor geïmmobiliseerde voertuigen

Depannage ter plaatse, 24 u/24, op de openbare weg, thuis of op het werk, zonder kilometerbeperking, indine het voertuig is geïmmobiliseerd door :

 • panne, met inbegrip van lekke band, sleutelverlies, verkeerde brandstofkeuze en vandalisme
 • ongeval
 • diefstal of poging to diefstal

 Yamaha Road Assistance stuurt een erkend technieker ter plaatse voor een definitieve of tijdelijke herstelling van het voertuig. De bijstand ingeval van panne is steeds gegarandeerd, behalve wanneer de wettelijke beperkingen dit zouden verhinderen.

Takeldienst

Indien het niet mogelijk is om het voertuig ter plaatse definitief of tijdelijk te herstellen, zal Yamaha Road Assistance het voertuig takelen van de plaats waar de panne zich voordoet naar de officiële Yamaha concessie naar uw keuze. De niet gewonde rijder en, eventueel zijn passagier, zullen naar het thuisadres van de rijder worden vervoerd, of eventueel naar diens werkplek, aldanniet met het openbaar vervoer.

Vervangvoertuig

Er wordt GEEN vervangvoertuig voorzien.

Technische bijstand in EUROPA

 

Territoriaal bereik

Deze bijstand geldt in alle Europese landen die standaard worden vermeld op het verzekeringsbewijs (groene kaart) met uitzondering van België en Groothertogdom Luxemburg

Werking

Een panne melden

Yamaha Road Assistance stuurt een technieker ter plaatse om het geïmmobiliseerde voertuig te herstellen. Indien dit niet mogelijk is zal het voertuig getakeld worden naar de dichtsbijzijnde officiële concessie. De concessiehouder bevindt zich in een straal van 100 kilometer rond de plaats van de panne. Indien het voertuig dezelfde dag nog kan hersteld worden omvat de bijstand alleen de takeldienst op het lokale wegennet. Ingeval van diefstal van het voertuig dient u de lokale politie te contacteren.

Dekking van het voertuig

Lokale depannage en/of takeldienst naar de dichtsbijzijnde officiële Yamaha concessie binnen een straal van 100 kilometer. Ten laste nemen van de kosten verbonden aan het verzenden van onderdelen voor de herstelling. Kosten voor het in bewaring nemen van het voertuig in afwachting van de repatriëring (eventueel met sidecar).

De repatriëring van het voertuig is voorzien als :

 • het voertuig niet kan worden hersteld binnen een redelijke termijn of voor het einde van de vakantie van de rijder
 • het voertuig wordt teruggevonden na een diefstal binnen de 3 maanden na een aangifte bij de lokale politie.

Dekking van de rijder en passagier

Het voertuig kan niet onmiddellijk worden hersteld > bijstand ter plaatse Maximumbudget van 500 €

 • voor hotelkosten op basis van “kamer & ontbijd” volgens de gangbare marktprijs
 • voor een huurwagen inclusief dropcharge van cat. A/B voor de af te leggen weg naar de bestemming of voor lokaal gebruik.
 • voor een taxi

Repatriëring van personen – onbeperkt :

 • ofwel met de trein in eerste klasse (inclusief taxi)
 • ofwel met het vliegtuig in “economy” indien de afstand groter is dan 1000 km inclusief taxi
 • ofwet met de huurwagen inclusief dropcharge van cat A/B ter waarde van de maximumkost van de repatriëring met het openbaar vervoer inclusief taxi.
Alle instructies van het verhuurkantoor moeten worden nageleefd. De gebruikskosten zijn ten laste van de klant. De huurwagen dient terugbezorgd aan een filiaal van het verhuurkantoor. Het filiaal voor de teruggave wordt bepaald door het verhuurkantoor.
De keuze voor het transportmiddel wordt gemaakt door de bijstandsverlener in functie van de uurregelingen, mogelijkheden en de plaats waar de reis werd onderbroken.

UITSLUITINGEN

 

Volgende elementen zijn niet gedekt door het contract :

 • Voertuigen die niet behoren tot de gedekte categorieën
 • Prijs van onderdelen en materiaal
 • Interventies resulterend uit incidenten die het voertuig niet immobiliseren
 • herstellingskosten door de garage en eventuele onderhoudskosten
 • kosten resulterend uit niet gevraagde diensten aan Yamaha Road Assistance, uitgezonderd de bijstand in geval van een lokale panne en van takeldiensten in het buitenland.
 • Transport van goederen en/of dieren
 • Reddingsoperaties en/of kraanwerken
 • Alle schade, pannes of ongevallen voortvloeiend uit slepen of competitie (circuit en/of off-road)
 • de bijstand biedt geen dekking ingeval van diefstal of schade van en aan objecten of accessoires die bij het voertuig horen bij een panne en/of ongeval
 • de bijstand dekt geen tolkosten, parkingkosten, etc
 • de bijstand dekt geen maaltijdkosten (uitgezonderd de hotelovernachting met ontbijt tegen algemeen gangbare en redelijke marktprijzen)
 • bijstand aan voertuigen die zich reeds in een garage bevinden
 • het wegslepen op bevel van de politie
 • kosten verbonden aan FAST-interventies
 • alle gevallen misbruik en/of fraude
 • de bijstand dekt geen voertuigen die worden gebruikt naast de openbare weg (off-road). Zijn ook niet gedekt de interventies en bijstand buiten de openbare weg
 • de schade, vertragingen, obstructies of niet verlenen van assistentie door overmacht, zoals oorlog, burgeroorlog, revolutie, terrorrisme, oproer, staking, inbeslagname of dwang door of vanwege openbare instanties, kernrampen, radioactiviteit, natuurfenomenen, stroomonderbrekingen of storingen van het telefoonnet.
 • Telefoonkosten om de noodcentrale te bereiken
 • brandstofkosten

De geldende verzekeringsvoorwaarden van YOU Yamaha Road ASSISTANCE zijn steeds prioritair aan bovenstaande informatie.